Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viaxmissingx xmissingx

January 09 2018

Jak tylko przestaniesz czegoś pragnąć, natychmiast to dostajesz.

January 06 2018

Bóg jest dużo lepszy niż myślisz

December 17 2017

Tego już nie zmienisz,
wszystko się już stało

November 16 2017

To tragiczne, ale sens chrześcijańskiego nauczania o małżeństwie i ludzkiej seksualności najpełniej widać w ranach tych, którzy żyją im na przekór. 
kardynał George Pell

September 28 2017

Rozumiesz, że z każdego gówna, przez każde bagno można przejść, każde problemy rozwiązać, jeśli stanie się w prawdzie i przyzna do błędu? Jeśli powiesz szczerze jak było, co sie wydarzyło, co zrobiłaś źle. Mowienie prawdy może tylko pomóc.
— M

September 11 2017

Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove

September 08 2017

9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaselsey selsey
Jesteśmy stworzeni do tego, by żyć na głębi. Nie na mieliźnie. I niby to czujemy, bo takie mamy serca, tęskniące, pragnące, wymyślające. A jednak często zadowalamy się płycizną. Z wielkich pragnień i planów schodzimy na poziom przeciętności.
Tak jest z mężczyznami, którzy tęsknią za kobietą, jej bliskością, a jednak często zadowalają się płycizną, jaką jest pornografia. Tak jest też z ludźmi, którzy wypierają wielkie pragnienia, które wiążą się z trudem, pracą nad sobą, wpadają w uzależnienia. Uzależnienia, prócz tych klasycznych (od używek, hazardu i seksu), mogą przybierać formy bardziej wysublimowane. Są ludzie uzależnieni od dowalania innym, od cynizmu, pesymizmu, negowania wszystkiego i wszystkich. To wszystko są mechanizmy, które mają chronić delikwenta od stanięcia w prawdzie o nim samym i jego skopanym sercu.

June 14 2017

O inteligencji człowieka nie stanowi zasób posiadanych przez niego wiadomości, zwłaszcza wiadomości szkolnych, że nie stanowi o niej także to lub inne uzdolnienie specjalne lub talent (np. artystyczny, muzyczny, techniczny), ale pewna ogólna i stała właściwość umysłu, wyrażająca się w umiejętności tworzenia pojęć i sądów, w umiejętności prawidłowego myślenia, w umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, zdolności należytego porozumiewania się z innymi ludźmi, w pewnej spontaniczności i inicjatywie myślowej, których brak rzuca się w oczy w przypadkach niedorozwoju umysłowego.
— W. Łuniewski

February 16 2017

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaSenyia Senyia

February 15 2017

Jednym z najtrudniejszych wyborów w życiu jest decyzja czy zrezygnować czy próbować jeszcze bardziej.

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny
Reposted frominpassing inpassing viaBirdofParadise BirdofParadise
Zaufanie do siebie. To jeden z największych
życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę.
— Jacek Walkiewicz

February 14 2017

"Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania."
Natalia Belcik
Reposted fromdelain delain
Wszystko jest lepsze, kiedy nic Cię nie obchodzi.
— M. Pilarska
Reposted fromklvgfwef klvgfwef viaconieco conieco
Tego się nie da naprawić. To jest źle zepsute.
— usłyszane (Radiowa Trójka)
Reposted frommonamor monamor viaconieco conieco

May 20 2015

To nie Ty Go uwielbiasz. To On ciebie uwielbia!

April 13 2015

" Jak Wam nie wyjdzie dziesięć razy to próbujcie jedenasty.
Sprawdziłem. Działa. "

No to próbujemy!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl