Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

O inteligencji człowieka nie stanowi zasób posiadanych przez niego wiadomości, zwłaszcza wiadomości szkolnych, że nie stanowi o niej także to lub inne uzdolnienie specjalne lub talent (np. artystyczny, muzyczny, techniczny), ale pewna ogólna i stała właściwość umysłu, wyrażająca się w umiejętności tworzenia pojęć i sądów, w umiejętności prawidłowego myślenia, w umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, zdolności należytego porozumiewania się z innymi ludźmi, w pewnej spontaniczności i inicjatywie myślowej, których brak rzuca się w oczy w przypadkach niedorozwoju umysłowego.
— W. Łuniewski

February 16 2017

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaSenyia Senyia

February 15 2017

Jednym z najtrudniejszych wyborów w życiu jest decyzja czy zrezygnować czy próbować jeszcze bardziej.

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny
Reposted frominpassing inpassing viaBirdofParadise BirdofParadise
Zaufanie do siebie. To jeden z największych
życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę.
— Jacek Walkiewicz

February 14 2017

"Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania."
Natalia Belcik
Reposted fromdelain delain
Wszystko jest lepsze, kiedy nic Cię nie obchodzi.
— M. Pilarska
Reposted fromklvgfwef klvgfwef viaconieco conieco
Tego się nie da naprawić. To jest źle zepsute.
— usłyszane (Radiowa Trójka)
Reposted frommonamor monamor viaconieco conieco

May 20 2015

To nie Ty Go uwielbiasz. To On ciebie uwielbia!

April 13 2015

" Jak Wam nie wyjdzie dziesięć razy to próbujcie jedenasty.
Sprawdziłem. Działa. "

No to próbujemy!

April 06 2015

Zamienię "Ty" przed "ja", a wtedy wszystko będzie na swoim miejscu.

March 24 2015

Potrafisz więcej niż Ci się wydaje.
Ponoć.

February 28 2015

                   "W życiu bywają rzeczy ważniejsze niż samo życie."

                                                  Józef Piłsudski

January 05 2015

Dziękuję.

January 02 2015

Kraków again.
Cóż, witaj 2015.


Conieco na dziś:

"Miarą wielkości człowieka jest największe wyzwanie, które podjął i WYGRAŁ. Wyzwanie zaczyna się wtedy, gdy robisz coś, czego do tej pory nie robiłeś. Wyzwanie oznacza przekraczanie siebie.
Podejmuj wyzwania i przekraczaj siebie!
"

December 27 2014

Przygotowałem zamach na siebie samego
Uderzę w czułe miejsce wiem gdzie je mam
Na celowniku namierzone moje ego
Zamienię "Ty" przed "ja"

Jeśli umrę zanim umrę
To nie umrę kiedy umrę
I uwolnię się z kajdan
— Luxtorpeda

November 09 2014

Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. 
— Eckhart Tolle

October 12 2014

8763 17c1 500
Reposted fromciarka ciarka viatakemeout takemeout

October 07 2014

Reposted fromzoozia zoozia vianap nap

October 02 2014

Ufność Bogu, to jest stanąć w przepaści i powiedzieć " No to ja lecę, a Ty tam zrób, cobym się nie zabił."
I nagle się okazuje, że wtedy umiem latać.
— o. Adam Szustak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl